Fråga Experten: Renovera källarbadrum?

Vi ska byta avlopp i källarbadrum i ett hus från 1937 och då även gräva ut – isolera med isodrän plus eps, lägga armering vattenburen golvvärme samt gjuta ny betong. Rummet är knappt 6 kvm och har en yttervägg. Hur länge bör betongen torka? Kan man skynda på torkningen t ex genom att använda avfuktare? Eller är det olämpligt med avfuktare? Ökar risken för sprickor etc? Hur länge bör man vänta innan man börjar använda golvvärmen? Kan man använda golvvärmen för att påskynda efter en viss tid? Hur vet man när betongen har krympt klart eller tillräckligt så att man kan lägga tätskikt och klinker

Det nya betonggolvet är tänkt att gjutas inom 14 dagar dvs vintertid inomhus i källare. Övriga källaren har visserligen några radiatorer men ganska kall när kylan slår till pga nakna betonggolv och ett fåtal radiatorer. Eftersom vi kommer bo i huset under renoveringen vill vi gå så raskt framåt som möjligt men givetvis inte så fort att vi riskerar senare problem.
/Helene

Beroende på vad
det är för tätskikt du använder kan de ha en kritiskt relativ fuktighet (RF) som betongens skall torkat till innan applicering. Det kan ofta vara 85% eller 90%, mätt på ekvivalent mätdjup. Hur snabbt betongen torkar till denna nivå beror främst på betongens vatten-cement-tal (vct), samt att betongen skyddas från vatten (ex härdning) stående på ytan.

Att påskynda uttorkningen med värme eller avfuktare är svårt, möjligtvis har det effekt om det görs på en betong med högt vct, eller i tidig ålder vilket riskerar att ge stor sprickbildning. Dessutom tenderar betong som hårdnar under lägre temperatur att självtorka bättre än om den är varmare.

Det är egentligen inte fukten som kan bryta ner tätskikten (eller mattlim), utan kombinationen fukt med betongens höga pH (ca 13 från alkalierna). Så om man avjämnar/spacklar med lågalkalisk golvprodukt kan man ofta lägga tätskikt/mattlim vid betydligt högre RF utan risk förnedbrytning. Och även om det finns kritiskt RF för tätskikten (anges av tillverkaren), så skulle jag vilja påstå att det inte är så stor risk för problem även om betongen inte riktigt hunnit torka klart. Däremot när det gäller limmad plastmatta är det mycket viktigt att betongen torkat under kritisk RF, eftersom mattan är väldigt tät.

Så om du väljer en betong med inte allt för högt vct (förslagsvis ca 0,45) och att du väntar minst två månader så bör du kunna lägga tätskikt + klinker. Vill du ha en betong med högre vct kan du komplettera med lågalkaliskt spackel/avjämning. Golvvärmen kan du slå på, men vänta någon vecka och börja försiktigt samt öka gradvis för att inte få temperatursprickor. Skippa värmefläktar och avfuktare, och undvik vatten stående på betongytan. Däremot kan du lägga på en byggplast direkt efter gjutningen och låta den ligga på en vecka om du vill minska risken för tidiga krympsprickor.

I gamla hus kan ofta bottenplatta och källarmuren vara i kontakt med markfukten, varför man kan få en viss fuktvandring upp i konstruktionen in mot det uppvärmda utrymmet. Om du då gjuter ny platta med underliggande isolering (och ev tätskikt) kan ibland fotvandringen i grundmuren/väggen öka något. Och ibland kan man se detta färg, kakel och puts som släpper eller saltkristaller som fäller ut en bit upp på väggens insida. Viktigt kan då vara att inte använda material som kan ta skada av fukten (ex trä-reglar, gips, mm).

Oskar Esping,tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen