Fråga Experten: Gifter från armerad betong?

Ni säger att armerad betong belastar miljön, vad är det för gifter som släpps ut i miljön?
/Caroline

Nästan all mänsklig verksamhet belastar miljön, inte minst framställning av produkter, men även en resa med kollektivtrafik eller intagandet av en måltid belastar miljön.

När man talar om den armerade betongens belastning rör det sig främst om koldioxidutsläpp vid energianvändning i samband med framställning och transport av råvarorna cement och stål. Vid cementtillverkningen drivs dessutom koldioxid ut ur kalksten. Då kommer det ungefär lika mycket koloxid från bränslet som från utdrivningen. I det långa loppet återtas dock koldioxiden från utdrivningen efter det att betongen tillverkats under hela dess användning och även sedan betongen slutligen krossats. Betong består till 15 procent av cement och till mellan 0 och 2 procent av armeringsstål.

Koldioxid finns naturligt i luften, varför man knappast kan säga att det är ett gift. Dock förekommer giftutsläpp vid framställning av den armerade betongen, men de är begränsade. De rör sig främst om kväveoxider vid produktion av stål och cement samt vid transporter. Under senare år har stora och framgångsrika ansträngningar gjorts för att minska dessa.

Jämfört med alla andra byggmaterial belastar betong miljön förhållandevis lite om hänsyn tas till en genomsnittlig byggnads livscykel på åtminstone 100 år. När man bygger måste man minst räkna med så lång genomsnittstid för att inte miljöpåverkan ska bli för stor oavsett byggmaterial. Det är i första hand betongens långsiktiga hållbarhet och dess egenskaper när det gäller att skapa en god innemiljö, som är orsak till den låga miljöbelastningen.

Arne Hellström

Varukorg
Translate
Rulla till toppen