Fråga Experten: Priset för en prefab-balk?

Jag arbetar i ett projekt och har en fråga gällande betongbalkar. Om man ska bygga en takkonstruktion med stor spännvidd och använder raka, prefabricerade balkar hur mycket kostar då en sådan balk ungefär? Vet du om det är mer eller mindre kostsamt att istället bygga med motsvarande balk i antingen stål eller limträ?
/Emmelie

För att kunna
lämna några prisuppgifter behövs mer precisering av hallens utformning. Som så ofta beror det på ett antal faktorer. Generellt kan man inte säga att det ena materialet av stål och betong har lägsta kostnad. Limträ är normalt det dyraste alternativet.

Om vi utgår från en spännvidd på 30 meter är kostnaden för betong oftast lägre än stål om det finns krav på brandklassning. Ju högre krav desto större fördel för betong. En fackverksbalk av stål kan dock vanligen göras till lägre kostnad om inga brandkrav föreligger. Dock varierar priset på stål mer än på betong så ibland kan prisrelationerna svänga.

Priset är också beroende av antalet balkar som ska levereras. Ett större antal ger lägre pris. Transportkostnaden påverkar om det handlar om längre transporter. Där har fackverksbalken av stål en fördel genom att den är betydigt lättare.

Arne Hellström

Varukorg
Translate
Rulla till toppen