Fråga Experten: Stärka väggarna i poolen?

Jag kommer att bygga en nedgrävd pool på 8 x 4 meter och 1,5 meter djup. Jag kommer att använda lecablock till att mura upp väggen men jag har förstått att väggarna kommer att utsättas för tryck från marken och vattnet i poolen. För att stärka vägarna måste man fylla runt poolen med magerbetong. Vad består magerbetong av? Hur ska jag blanda för att få bra hållfasthet så jag kan avlasta trycket som kommer att uppstå? Hur högt och brett magerbetong måste man fylla tror ni? Att köpa blandningsfri betong är för dyrt.
/Firas

Murade konstruktioner med exempelvis lecablock tar betydligt högre laster uppifrån än från sidan. Det finns däremot ihåliga betongblock eller cellplastblock som kan armeras och fyllas med betong och på så sett kan ta relativt stora sidolaster.

Så din murade pool kommer behöva förstärkas på utsidan, och någon typ av betong kan vara ett bra lösning på detta. Hur högt och brett med markstabiliserande betong runt poolen kan jag inte svara på, det beror på en mängd faktorer (laster, markförhållanden, rörelser, dränering, bärlager, betongsammansättning, ev armering, osv).

En konstruktör kan hjälpa dig att räkna på detta med dina förutsättningar, alternativ kan du hitta svar i de forum på nätet som finns om att bygga pool. Men spontant skulle jag tro att ca 20-30 cm tjocklek borde räcka, och eventuellt hälften om du kan få in ett armeringsnät, samt att du fyller upp till minst 2/3 av höjden. Man kan också tänka sig att du först klär utsidan av leca-muren med cellplastskivor för extra isolering, och för att minska graden av tvång.

Så kallad ”blandningsfri” betong är främst tänkt till plintar och andra mindre volymer utan större krav på betongen. Att köpa säckar av denna och fylla runt poolen kommer bli ganska dyrt. Så kallad ”magerbetong” tror jag är ett begrepp som används hos de som bygger pooler. Jag skulle tro att det motsvarar CG (cementbundet grus), en typ av betong som exempelvis används till pressade murblock eller marksten, och möjliggör avformning direkt. När man tillverkar denna bör sanden eller gruset inte innehålla allt för mycket finmaterial, och det får gärna vara natur framför kross.

Räknat på 10 liter bruk kan cementmängden ligga på ca 2-3 kg, vattenmängden 0,6-1,2 liter och sanden/gruset (ex 0-4 eller 0-8 fraktion av typen för murbruk) på ca 20 kg. Med ett vattenkrävande grus/sand behöver man kompensera med ökad pastavolym (vatten+cement), och/eller lite flytmedel.

För att hitta ”rätt” blandningsförhållande efter dina önskemål, och det grus/sand du använder, får du prova dig fram lite. Bruket blandas i tombola tills det blir en jordfuktig konsistens, vilket kan testas genom att det skall gå att krama till en snöboll.

Tänk på att skydda huden, använd handskar (och glasögon, mm). Blir konsistensen för lös kommer det ge högt formtryck, och risk att leca-muren trycks sönder. Jämfört med vanlig betong har blandningsfri/plintbetong ungefär halva hållfastheten, detta då det är en ganska porös produkt. Detsamma gäller CG eller magerbetong om den inte kompakteras ordentligt under tryck.

Jag är osäker på hur bra det skulle fungera att själv torrblanda ett bruk (cement+sand/grus), fylla upp med runt poolen och sedan hälla på vatten, typ blandningsfri/plintbetong. Tänker att det eventuellt kan vara svårt för vattnet att tränga ner ordentligt för att kunna reagera med cementet. Men det kanske fungerar, du kan ju alltid testa på en liten bit. Den kommer med tiden att hårdna om det bara finns fukt närvarande, även om det kanske tar ett tag.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen