Fråga Experten: Material för uteplats?

Hyreshusets gårdsplan ska rensas från växter eftersom rötterna växer ner i underjordiskt garage. Planen används delvis som parkering. Resten kunde bli en levande uteplats om man hittar rätt material. Obs, skiktet måste vara vattentätt. Har du något förslag? Tanken är att ytskiktet skall vara hårt och lättskött, men samtidigt ge ett levande intryck. Alltså inga växter/jord (sådan utsmyckning får göras i krukor) och inte grus eller plattor med en massa fogar som skall rensas. Kan man lägga asfalt eller betong i något slags mönster/olika färger? Eller något annat?
/Ursula

Här antar jag att det rör sig om ett betongbjälklag över det underjordiska garaget. Det du efterfrågar är en mycket vanlig funktion för ett så kallat terrassbjälklag. Det är också inte ovanligt att rötter från växtlighet påverkar bjälklagets täthetsfunktion när det fått några år på nacken. Idag finns dock lösningar som är hållbara.

Först behöver man ta bort alla befintliga massor på den yta som ska renoveras. Sedan ska man se till att det finns tillräckligt med brunnar för avvattning och att lutning sker mot brunnarna. Eventuellt kan en kompletterande betongbeläggning på den befintliga betongen behövas för att ordna jämnhet och fall till avvattningsbrunnar. Närmast betongen läggs så ett tätskikt av en vattentät tätskiktsmatta eller duk. På tätskiktet lägger man sedan ett en överbyggnad av dränerande skikt som helst bör vara värmeisolerande.

Konstruktionen ska fungera så att kvarstående vattentryck inte kan uppstå på tätskiktet. Det finns en bra metod som heter ”stämplad betong” eller ”mönsterstämplad betong” som sedan kan gjutas på det dränerande och värmeisolerande skiktet. Sök på Google på citatmarkerade uttryck för att komma i kontakt med företag som kan utföra. Ett på isoleringen pågjutet betongskikt är mycket svårt att få vattentätt. Därför behöver tätskiktet ligga närmast den befintliga betongen.

Om det handlar om bilparkeringsytor ställs mer avancerade krav beroende på de olika laster som då uppkommer.

Arbeten som här beskrivits kräver genomtänkt projektering och erfaren entreprenör.

Arne Hellström

Varukorg
Translate
Rulla till toppen