Fråga Experten: Väggelement i sandwich?

Jag har köpt en tomt och ska bygga ett bostadshus med en byggarea på ca 220 kvm. Är mycket intresserad av ett väggelement i sandwich. Vad kan du rekommendera för konstruktion om man vill få en låg energiförbrukning?
/Håkan

Ditt intresse för en sandwichvägg är högst befogat, eftersom du vill ha låg energiåtgång i din villa. Om du dessutom kombinerar sandwichväggen med betongbjälklag, exempelvis håldäck, får du en gedigen byggnad med god och beständig lufttäthet och god värmelagringsförmåga, allt utmärkta förutsättningar för en lågenergibyggnad.

Den stora mängdanvändningen av sandwichväggelement i betong avser byggnader som kontor och flerbostadshus, men det förekommer alltmer att man bygger villor så. Vanliga tjockleksmått är: Innerskiva av betong 120 eller 150 mm en mellanliggande värmeisolering 150 – 200 mm och en fasadskiva 80 mm.

Av ekonomiska skäl kan man behöva anpassa vissa mått till företagens standardproduktion. Innerskivan är bärande och dess tjocklek påverkas av olika faktorer såsom antalet våningar, takkonstruktionens vikt och fönsterstorlekar. Tjockleken 120 mm klarar dock enkelt de flesta lastfall för en villa.

När det gäller värmeisoleringens tjocklek är 200 mm tillräckligt även för ett lågenergihus. Anledningen är att ytterligare isolering ger så litet att det av energianvändningsskäl är fördelaktigare att lägga pengarna bättre fönster eller bättre värme och ventilationsinstallationer. Väggens isolertjocklek som här nämnts ska inte förväxlas med behovet av betydligt tjockare värmeisolering under platta på mark eller i tak.

För att få låg energianvändning är täthet och minimum av köldbryggor viktigt. Sandwichväggen i kombination med betongbjälklag eller ger goda resultat i dessa avseenden. Det är innerskivan i kombination med betongbjälklagen som ska vara de skikt som skapar husets lufttäthet. Nedan några aspekter på utförandet:

Vertikala fogar mellan betongelementens innerskivor bruksfogas eller mjukfogas. Horisontella fogar mellan väggelement och platta på mark, mellan våningar och eventuella betongbjälklag bruksfogas.

Måtten på platta på mark (eller torparbjälklag) bör vara sådana att ytterkanterna hamnar i liv med innerskivans yttersida. Detta för att värmeisoleringen vid plattkanten ska bli tillräckligt tjock så att köldbrygga undviks.

Fönsterkarmar fogas på insidan mot sandwichelementets innerskiva med mjukfogmassa. Karmen bör därvid rå över såväl inner- som ytterskiva, vilket innebär att innerskivan görs tjockare lokalt runt fönstret, varvid isolerskiktet blir tunnare där. Samtidigt bör detta skikt ändå vara så stort som möjligt så att köldbryggan minimeras. Tjocka karmmått är då en fördel.
Om du inte väljer betongbjälklag i tak går det också med konventionella takstolar av trä. I så fall krävs stor noggrannhet för att åstadkomma lufttäthet vid anslutningen mellan betongvägg och takkonstruktion vid takfoten.

Tag kontakt med betongelementtillverkare som har denna typ av produktion. De kan hjälpa dig med sin tekniska expertis. Företagen finner du på svenskbetong.se.

Arne Hellström

Varukorg
Translate
Rulla till toppen