Fråga Experten: Rivning av formar?

Jag har en fundering kring rivning utav valvform. Vårat krav är att uppnå 70% av hållfastheten. Jag har gjutit med en betongkvalitet: SWEFROST50 C30/37 vct=0,50 11 sten självkompakterende betong SKB med anläggningscement, Retarder 4-6 timmar, Exp.klass: XC4 + XF3, och har efter sju dagar trycktestat två kuber och de har uppnått 37 mpa respektive 40 mpa. Bör jag kunna riva formarna efter detta?
/Tobias

Ett vanligt krav för formrivning är 70% av dimensionerande värde, exempelvis 70% av 37 MPa (C30/37) ger 26 MPa. Hur snabbt betongen uppfyller detta beror på en rad faktorer, framför allt  temperatur men även vct, fukttillstånd, cement typ, eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial, osv.

Hållfasthetsklassen anger ett minvärde för normativa tryckhållfastheten vid 28 dygn för 150- kub (eller cylinder med slankheten 2) vattenlagrad i 20 grader. Normalt håller betongen mer än detta, för att ta höjd för osäkerheter samt för att klara utvärderingen och inte riskera undertramp för fabriken.

Har man dessutom vct-krav blir detta som regel styrande för vilken hållfasthet det blir. Med Anläggningscement, vct 0,50 och luft (för frysning), brukar klassas som C30/37 eller C32/40. Och är det en SKB kan detta ge lite extra hållfasthet (ca 5 MPa extra), av ökad homogenitet och nukleation av kalkfillern och flytet.

Om man antar att dina kuber är fuktlagrade i 20 grader, så har de uppnått ca 78% av hållfastheten efter 7 dygn, vilket för en C30/37 skulle motsvara 0,78×37= 29 MPa. Då dina kuber istället håller 40 MPa skulle det innebära att betongen kommer hålla 40/0,78= 52 MPa efter 28 dygn, vilket inte är orimligt för betongen du använt.

Så håller betongen nu 40 MPa, ligger du redan över dimensionerande värdet och kan utan problem riva formen helt. Om kuberna däremot inte har lagrats med någorlunda likvärdiga förutsättningar som din konstruktion (valv), kan kuberna ge ett missvisande värde. Exempelvis om valvet blivit ordentligt nedkylt, speciellt i tidig ålder, så kan hållfastheten vara betydligt lägre. Om du inte då haft möjlighet att ha mognadsmätare, kan du göra en uppskattning i programmet Hett eller PPB (finns att ladda ner gratis).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen