Fråga Experten: Tjocklek på betongvalv?

Hur tjockt ska ett betongvalv vara till ett arkiv med måtten 5,5 m x 5 m och inget tryck från väggar uppifrån. Plattan har endast fria kanter och är således inte kontinuerligt upplagd. Det rör sig om nyproduktion. Ska den dubbelarmeras?
/Sören

Din platta är
vad jag förstått fritt upplagd utefter alla fyra sidorna. Bjälklagets last kommer förutom egenvikten från arkiv. Normkrav för arkiv är 5 kN/kvm enligt EKS 11, vilket motsvarar en last från en massa av 500 kg/kvm. (I praktiken förekommer arkivlasten 8 kN/kvm oftare).

Det betyder att plattan av sin last vill böja ned maximalt i mitten, och ska därmed armeras i underkant för positivt  moment. När det gäller fyrsidigt upplagda plattor brukar det teoretiskt erfordras överkantsarmering i hörnor så man brukar dubbelarmera sådana plattor.

Överslagsmässigt torde en platsgjuten plattas tjocklek med nämnda last bli c:a 250 mm. Ett alternativ kan vara att använda förspända håldäckselement HDf 120/20 som pågjutes. Detta för att minska nedböjning som kan uppstå vid dessa relativt stora spännvidds- och lastförhållanden.

Enligt lag behöver bjälklaget med sin armering dimensioneras korrekt. Därför är det klokt att anlita en erfaren byggnadskonstruktör.

Arne Hellström

Varukorg
Translate
Rulla till toppen