Fråga Experten: Isolera på befintlig platta?

Längs hela baksidan – 8 meter – av huset har vi en gjuten betongplatta, troligen från sent 1960-tal/tidigt 1970-tal. Synlig del är 12 cm ovan mark. Marken består av idel sand ovanpå en rullstensås. Jag vet inte hur djupt nedgrävd plattan är. Den förefaller vara konstant torr. Plattans storlek är 2 x 8 meter.

Sedan slutet av 70-talet är det ett oisolerat uterum med enkla brädväggar med luftstpalt mot betongplattan och mot plasttaket på uterummet. Uterummet är opraktiskt smalt och jag skulle vilja göra om uterummet till en isolerad korridor med garderober längs den gamla ytterväggen och gärna en liten (1 x 1,2 m) infraröd bastu för inomhusbruk.

Korridoren skulle utnyttjas dagligen som gångväg mellan sovrummet som redan har utgång till uterummet och övriga huset genom ett nyupptaget dörrhål in till en hall vid sidan av sovrummet. Vi kommer alltså att vara beroende av att kunna ha normal inomhustemperatur i utrymmet året om, men eftersom det är ett så pass litet utrymme som kan hållas tillstängt delar av dygnet har en högre energiåtgång inte så stor betydelse.

Måste vi ta bort plattan eller kan den isoleras uppifrån utan risk för fuktvandring in i övriga huset? Huset har torpargrund och det finns en gammal matkällare som ansluter till delar av cementplattan. Ev skulle vi kunna avstå från att göra om den del av uterummet, ca 3 meter, som gränsar mot matkällaren till bostad och endast göra korridor/garderobsplats av 2 x ca 5 meter.
/Eva

Det funkar fint att isolera uppe på en befintlig betongplatta, och på detta avjämna eller gjuta på med betong. Detta kommer att bygga en del på höjden (exempelvis om möjligt 20 cm isolering och 8 cm betong). Men många gånger är det bästa alternativet att ta bort, gräver ut och gjuta om platta, vilket möjliggör att man säkerställer en fungerande dränering och en byggnadstekniskt bra lösning. Ger också möjlighet att minimera risken för köldbryggor.

Det fungerar att isolera hela eller delar av befintliga plattan, däremot kan jag tänka mig att det kan vara lite bökigt att ta bort delar av plattan och gjuta nytt. Även om plattan upplevs som torr, finns risk att fuktvandringen upp i plattan ökar om utrymmet värms upp. Kan då bli extra tydligt om man lägger ytskikt eller ställer något på golvet.

Oisolerad platta på mark i uppvärmt utrymme brukar ses som riskkonstruktion, då organiskt material i kontakt med betongen riskeras att brytas ner och skapa ohälsa.

Om du känner dig osäker, be en byggnadstekniker ta en titt och ge förslag på lämpliga åtgärder utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen