Fråga Experten: Kalkbruk med utgånget datum?

Jag har precis köpt hydrauliskt kalkbruk för laga källarväggar invändigt på hus byggt 1949. Det datum som står är 15/11 2018. Är det då utgånget för två år sedan? Ska jag använda det? Är det sämre? Ska jag betala fullt pris för det?
/Eva

Kalk till bruk och puts kan vara lufthärdand eller släckt, beroende på hur mycket vatten som tillsätts efter att kalkstenen har bränts i ugn (kalcinering). Kalken kan även vara naturligt hydraulisk, och har då ett ”naturligt” innehåll av lermineraler med kisel, aluminium och järn, liknande den som används till Portlandscement.

Vid tillverkningen av lufthärdad, släckt eller hydraulisk kalk hettas kalkstenen upp till minst ca 800 grader, och vid tillverkningen av Portlandscement till ca 1450 grader. Cement är en hydraul, vilket innebär att hårdnandet sker genom reaktionen med vatten.

Släckt, lyfthärdad och hydraulisk kalk hårdnar i stället helt eller delvis med luftens koldioxid (karbonatisering), och återgår då till ursprungsmaterialet kalksten (kalciumkarbonat). Även hårdnad betong kommer ta upp koldioxid med tiden, och karbonatisera på samma sett. Karbonatiseringen är en mycket långsam process, som påverkas av fukttillståndet samt tjocklek och täthet hos putsen, bruket eller betongen.

Skulle man utsätta släckt kalk för koldioxid kommer den ändå inte att börja hårda (karbonatisera), eftersom koldioxiden behöver vara löst i vatten (kolsyra) för att reaktionen skall kunna ske.

Det finns en rad olika säckade puts- och murbruk, med lufthärdand, släckt eller hydraulisk kalk, samt med Portlandscement. De kan också vara med en kombination av dessa, exempelvis kalk-cement-bruk (KC). Produkterna har olika användningsområden, beroende på typ av underlag, tjocklek, exponering, armering, hållfasthet, täthet, osv.

Har man säckar med betong, bruk eller puts, med cement och/eller kalk, är hållbarheten på dessa produkter mycket lång, generellt mycket längre än det som står på påsen. Detta förutsätter att säckarna förvaras torrt och inte utsätts för vatten eller fuktig luft.

Oöppnade säckar klarar sig längre än om de är öppnade med en liten mängd kvar. Skulle de vara ”för gamla” ser man det på att det bildats hårda klumpar som inte enkelt går att smula sönder med handen, eller att hela säcken blivit så hård att den inte går att mjuka upp.

Så dina säckar med hydrauliskt kalkbruk märkta ”15/11 2018” skall inte vara några problem att använda, så länge de ser OK ut. Däremot kan man fundera på om det är rimligt att betala fullt pris för en produkt som har passerat angivet bäst-före-datum. Jag kan tyvärr inte svara på detta, eller vilka regler som gäller.

Man kan ju dra till paralleller konserverad mat, salt och andra torrvaror, som generellt klarar sig långt mycket längre än det datum som står stämplat på. Är datumet nära eller har passerats kan man ibland köpa dem billigare, eller så slängs de (tyvärr).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen