Fråga Experten: Torktid innan golvläggning?

Vi har byggt till huset, och då gjutit en platta på mark. Vi har tänkt lägga golvmatta (plastmatta) på denna vilket kräver att RF är max 85%, men blir inte riktigt kloka på hur länge man behöver vänta innan golvläggning. Snickarna som gjöt plattan samt golvläggare tycker att efter 3-4 månader ska inte vara några problem, men bland annat i svaren här på er sida förstår jag att det kan ta mycket längre tid beroende på betong.

Det är 30cm cellplast under plattan, och den är 10cm tjock (tjockare i kantbalken såklart – vanliga L-element har använts). Betongsort: Swefrost55, C25/30 SKB SF1 DMAX 16 STDCEM, XC4, XF3. VCT = 0.50. Snickarna som gjöt plattan tyckte att betongen flöt ut lite dåligt så de bad chauffören att hälla i något – jag tror det var lite vatten så den blev mer lättflytande. Jag vet inte om det är tillräckligt mycket för att påverka VCT?

Plattan gjöts 22 Januari, och jag var orolig för frysning så ca 10-11 timmar efter gjutning täckte jag plattan med 10cm cellplast. Morgonen efter tog jag av cellplasten, vattnade plattan (dumt?) och täckte med presenning + lade tillbaka cellplasten ovanpå. Tempen under cellplasten var 25-40 grader dagarna efter gjutning – varmast i kanterna. Efter drygt en vecka togs täckningen bort och bygget började.

Vädret var bra, inget regn. Lite snö kom men denna sopades bort innan det blev milt så att den smälte. I början av Mars var huset helt tätt och tempen blev då ca 14-15 grader. 25:e Mars kopplades golvvärmen i plattan in. Sedan dess har RF i rummet varit ca 30%, temp 23-24 grader.

Plattan slipades så betonghuden försvann i slutet på mars om det spelar någon roll för torkningen.
/Daniel

För limmad plastmatta brukar man ställa krav på att betongen har torkat ut till 85% relativ fuktighet (RF). Detta RF gäller för hela tvärsnittet, dvs ett medelvärde för betongen. För att mäta denna ”medelfukt” borra man sig ner och mäter på så kallat ekvivalent mätdjup (40% av tjockleken när platta på mark). Att enbart mäta på betongytan fungerar alltså inte.

Hur snabbt betongen torkar till önskat RF beror på en rad faktorer, såsom tjocklek, dubbel/enkelsidig uttorkning, luftens RF/temperatur, härdning (regn, härdningsvatten, mm), samt cement typ och alternativa bindemedel. Men den främsta faktorn som påverkar uttorkningstiden är betongens vatten-cement-tal (vct). Betongtemperaturen har däremot inte så stor inverkan, möjligtvis är det gynnsamt för betonger med högt vct där avdunstningen är större.

Vid lägre vct kan lägre temperaturer vara fördelaktigt. Uttorkningen går som regel snabbt i början och sedan allt mer långsamt. Så att nå 90% eller 95% RF går för det mesta snabbt (dagar), medans 85% kan ta betydligt längre tid (veckor/månader).

Har man uttorkningskrav skall man undvika att plattan fuktas upp (härdning eller regn), speciellt under den första veckan då betongen är relativt ”öppen” och kan ta upp en del vatten. Skulle man tillsätta mer vatten till betongen, exempelvis på artbetsplast för att få lösare konsistens eller av vatten/snö stående i formen, har det stor inverkan på uttorkningstiden.

Vatten är däremot bästa härdningsmetoden för att minimera sprickrisken och få till en beständig yta. Så att du vattnade ytan var bra för sprickbildningen men inte så bra för uttorkningen (”pest eller kolera”).

Det finns bra beräkningsverktyg för att uppskatta uttorkningstiden, exempelvis TorkaS, PPB och BiDry. Man brukar då titta på mest kritiskt ställe, exempelvis i voten där betongen är som tjockast.

Detsamma gäller var i plattan man gör en eventuell fuktmätning. Har man en betong med lågt vct (0,40 eller lägre) har betongen möjlighet att ta hand om vattnet själv (självuttorkning) och tjocklek eller omgivande faktorer har mindre betydelse. Man kan därför tänka sig att ”bottna” voten med vct 0,40 och själva plattan med högre vct.

Jag utgår från att chauffören hällde i flytmedel, och inte vatten vilket är högst olämpligt i alla lägen. Om jag skall räkna uttorkningen på din platta behövs betongens vct. Benämningen ”Swefrost55 C25/30 SKB SF1 DMAX 16 STDCEM XC4 XF3 VCT 0.50” är inte tydlig.

Hållfasthetsklass C25/30 innebär vct 0,65 (eller 0,60 med luft), exponeringsklass XC4/XF3 innebär vct 0,55. ”Swefrost55” kan möjligtvis betyda 0,55 men det står ju också VCT 0,50. Men om jag räknar på 10 cm tjocklek och antar vct 0,55 så är du nere i 85% nästa sommar (totalt ca 1,5 år). Skulle det vara vct 0,50 är du nere i 85% nu i höst (oktober). Räknar jag på voten tar det betydligt längre tid. Räknar jag i stället på 90% RF (vct 0,55 och 10 cm) har plattan torkat klart nu till sommaren (juni).

När man har 85% som uttorkningskrav (kritiskt RF för limmad plastmatta) brukar man välja en betong med vct 0,45 (eller lägre) för att inte behöva vänta allt för länge. Det är egentligen inte fukten i sig som är problematiskt för mattlimmet, utan kombinationen av alkalier (högt pH från cementreaktionerna) och fukt. Så minskar man mängden alkalier möjliggör det att limma plastmatta vid 90%, något man gör genom att använda ett lågalkaliskt spackel/avjämning.

Men för att vara säker på att det fungerar med 90% RF bör man kolla detta med matt/limtillverkaren eller tillverkaren av spacklet/avjämningen. Ytterligare en variant är att skippa limmet och löslägga mattan, exempelvis Forbo har denna typ av diffusionsöppen fiberförstärkt plastmatta som kan läggas redan efter någon månad efter gjutning (oavsett vct).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen