BETONGDAGEN – webbinarium 11 november 2021

Årets tema är hållbarhet i kubik

Vi knyter an till förra årets Betongdag, nu med ett ökat fokus på betongens cirkularitet.

Alla goda ting är tre. Som exempel kan nämnas hållbarhetens tre pelare, branschorganisationen Svensk Betongs tre steg för klimatförbättrad betong, SS-EN15804 tre livscykelskeden – tillverkning, användning och slutskede samt betongkubens tre dimensioner.

Hållbarhet har många aspekter och det gäller att tänka brett för att komma långt. På årets Betongdag får vi lyssna på intressanta föredrag som belyser betongens hållbarhet ur olika perspektiv samt får en inblick i pågående arbeten som vägleder och ökar takten.

Läs mer »