Fråga Experten: Spricka i betongvägg?

Jag har en betongvägg som har fått en halvcirkelformad ca 6 cm lång spricka i takvinkeln i lägenheten. Orsaken är sprängningar i närområdet. Kan man med något instrument röntga väggen för att se hur djup sprickan är? Byggföretaget som sprängt säger att det inte finns något instrument som kan visa/mäta sprickans djup. Vad gäller?
/Håkan

Sprickor kan uppstå
av en rad orsaker, och ske vid olika tidpunkt, sprickmönster, djup, osv. Ofta rör det sig om tidig sprickbildning av bristfällig härdning/skydd, eller senare sprickbildning av att man har haft för lite sprickarmering (eller rörelsefogar).

Att få sprickor i betongväggen av sprängningar är kanske inte så vanligt, men fullt möjligt. Vanligare i så fall är att murade väggar spricker av markrörelserna vid sprängning.

Sprickor i betong är ganska vanligt, och är något man ofta kan förvänta sig om konstruktionen (och utförandet) inte har dimensionerats för att vara ”sprickfri”. Sprickor är ofta inget större problem, men i vissa miljöer kan det vara problematiskt med stor sprickbildning. Dessutom kan sprickor se tråkigt ut på ställen där man normalt inte förväntar sig att de skall uppkomma.

Så sprickor kan vara problematiska för:
1. funktionen (bärförmåga, vatten/gas/ljud-täthet, hygien m.m.)
2. beständigheten (armeringskorrosion, urlakning, frostspjälkning, kemiska angrepp m.m.)
3. estetiken

Ytliga mindre sprickor är generellt inget problem, men stora djupa vill man kanske inte ha. För beständigheten är det exempelvis intressant hur stora sprickorna är vid armeringen eller vilket vattenflöde i genomgående sprickor. I exempelvis tösaltad miljö kan man ha krav på en maximal sprickbredd på 0,2-0,3 mm.

Det går att mäta sprickdjup ”ickeförstörande” med ultraljud (typ ”Ultrasonic Pulse Velocity Method”), där man håller instrument på ytan och mäter vinkel in mot sprickan (se exempelvis Pundit från Proceq). Mindre sprickor kan dock vara svåra att detektera. Ett annat sätt är att trycksätta ena sidan och se om vatten eller luft tränger igenom. Uppmätt flöde kan då ge information om medelsprickbredd. Se exempelvis Water Permeability Test från ELE.

Ytterligare ”ickeförstörande” metod är att mäta med ”georadar”, dock har den inte riktigt upplösningen för att mäta sprickbredd/djup och funkar bättre för att detektera armering, betongtjocklek, större defekter m.m.

Den bästa informationen får man generellt av att borra ut en kärna (”förstörande” metod), då kan man mäta djup på sprickan är och hur bred den är en bit ner.

Att bara mäta sprickbredd på ytan ger inte så bra information, möjligtvis kan det vara användbart för estetisk bedömning och vid kartering av sprickorna.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen