Fråga Experten: Hur stor blir volymen?

Jag har en fråga om hur man blandar egen betong och vilken volym det blir. Om jag köper en säck cement på 25 kg och sedan blandar den enligt cementas recept 30 mpa: 45 liter grus 0-8 mm, 40 liter sten 8-16 mm , och 14 liter vatten. Hur stor volym blir det färdigblandat i liter?
/Robert

När jag proportionerar betongen brukar jag räkna på en kubikmeter (1 m3), och sedan ”skala” om det till den volym jag vill blanda.

En betong som håller 30 MPa (C25/30) brukar ha ett vct på 0,65 och fungerar fint till de flesta konstruktioner inomhus. Är den däremot utomhus (cylkisk frysning i fuktig miljö) bör du ha vct 0,55 och luftporbildande tillsatsmedel så lufthalten blir ca 4,5%.

Utan luft ger vct 0,55 vanligtvis en C30/37 och med luft C28/35. Det funkar utan luftporbildare och ändå klara frosten om man sänker vct till 0,50. Kommer betongen däremot utsättas för tösalter behövs luftporbildare och ännu lägre vct (0,45).

Vattenbehovet styrs till stor del av grusets egenskaper, innehåller det mycket fint eller är flisigt brukar man behöva ca 200 liter vatten/m3 och är det ett bra ”gjutgrus kan man klara sig med 160 liter.

Använder man inte flytmedel kommer vattenmängden behöva justeras beroende på vilken konsistens man vill ha. Viktigt när man blandar betong är att ta hänsyn till den fukt ballasten innehåller, och reducera detta från vattnet man tillsätter.

Exempelvis om ett fuktigt grus har ca 5% fuktkvot, motsvarar det ca 50 liter vatten per m3 betong. Fuktkvoten bestäms genom att väga lite av den fuktiga ballasten (ca 500 gram) och sedan väga igen efter att det torkats i ugn (ca 110 grader), och beräknas som vattenmängd (= vikt fuktigt – vikt torrt) dividerat med vikten hos det torra materialet.

Fuktkvoten multipliceras sedan med vikten torrt grus respektive sten i receptet för att få ut vattenmängden som sedan används för att justera betongblandningen (fukten läggs till gruset och stenens vikt, samt dras bort från blandningsvattnet).

Om jag antar att du har ett bra gjutgrus, att ballastfördelningen är 55% 0/8 grus och 45% 8/16 sten, 1,5% naturlig lufthalt, samt vct 0,65, blir det följande betongrecept (1 m3) med torr ballast:

Cement 292 kg
Vatten 190 kg eller liter
0/8 grus 1022 kg
8/16 sten 842 kg

Om du då vill ”skala ner” receptet till exempelvis 10 liter betong multiplicerar du vikterna med 0,010 (eller 0,020 för 20 liter betong). Vill du i stället utgå från 25 kg cement multiplicerar du vikterna i receptet med 25/292=0,0856 och således ger 85,6 liter betong i detta fall.

För att räkna om till ”fuktiga material” i ovan recept med exempelvis 5% fukt i gruset och 1% i stenen blir det (1 m3):

Cement 292 kg
Vatten 190-1022×0,05-842×0,01= 130 kg
0/8 grus 1022×1,05= 1073 kg
8/16 sten 842×1,01= 850 kg

Skulle du ha ett grus med högre vattenbehov eller du vill ha lösare konsistens ökas mängden cement och vatten (konstant vct) och ballasten minskas något. Vct (vatten-cement-tal) beräknas som vikt vatten dividerat med vikt cement (exempelvis 292/190=0,65).

När jag blandar betong hemma väger jag inte materialen, utan tillsätter och justerar så betongen se bra ut och känns smidig.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen