Fråga Experten: Undvika borrning i konstruktion

Om man vill borra en cylinder ur en konstruktion för provning, men undvika borra i konstruktionen, kan man då göra en form som är 600x600x600 som man fyller vid gjuttillfälle och borra ur den senare?
/Christer

Det finns ibland krav på att cylindrar skall borras ur nybyggda betongkonstruktioner för att mäta/verifiera exempelvis tryckhållfasthet och frostresistens. Det kan vara föreskrivet i bygghandlingarna eller att man hänvisar till Anläggnings AMA.

Att borra ut ett antal cylindrar (diameter ca 100 mm) ur konstruktionen innebär också att armering riskerar att kapas och efterlagningar av borrhålen som kanske inte blir helt bra.

På betongfabrikerna gjuter man upp kuber och provar bl.a tryckhållfasthet (28 dygn) och frostresistens (främst XF4). Provning, frekvens, ålder och utvärdering följer då de krav som ställs i EN 201 (och SS 137003).

När det gäller uttagna prover på arbetsplats är det främst de där AMA Anläggning tillämpas som detta görs. Det kan också vara när man misstänker att något har gått fel (betongsammansättning, tidig frysning, utförande, mm), och behöver verifiera att betongen uppfyller de krav som ställs.

Är AMA Anl föreskrivet skall proverna (cylindrar) borras ur konstruktionen, och det finns ingen ”text” som beskriver alternativ till detta, såsom att gjuta upp en separat ”klump” för att borra i.

Men jag vet att man ändå i flera fall gör detta undantag, bara för att slippa göra hål i den nya betongkonstruktionen. Men beställaren behöver då ha gett klartecken till att man gör detta undantag.

Att gjuta upp en klump bredvid den aktuella konstruktionen, och ta ur borrprover ur denna, är en princip man ibland också tillämpar för att mäta tidig hållfasthet för att verifiera när form och stamp kan tas bort (formrivningsprov).

Storleken på ”klumpen” man gjuter upp kommer ju påverka betongens egenskaper, framför allt av egenvärmen, omgivande temperatur och fuktförhållanden. Det kan därför vara lämpligt att ”klumpen” har någorlunda likvärdiga förutsättningar som konstruktionen, dvs att man inte gjuter den för liten.

Hur stor man skall gör denna ”klump” kan jag inte svara på, och det finns heller inga riktlinjer eller standarder för detta. Att gjuta en 150mm-kub och ställa bredvid konstruktionen (så att likvärdigt klimat), skulle jag säga att den är för liten för att ge representativa förutsättningar.

Möjligtvis kan man göra det som formrivningsprov, eftersom kubens tryckhållfasthet kommer att vara på säkra sidan.

Gjuter du en form som är 600x600x600 mm borde det vara fullt tillräckligt, men det beror ju också på hur stor/tjock konstruktionen är som den skall representera. Viktig kan också vara att ha likvärdig täckning och eventuellt samma formmaterial.

För att verifiera att förusättningarna blir snarlika, kan man mäta temperaturutvecklingen (exempelvis med ConReg) i konstruktionen och ”klumpen”. Det finns beräkningshjälpmedel för att göra prognos av temperatur- och hållfasthetsutveckling (Hett, PPB, mf.l.) för att uppskatta hur stor ”klumpen” behöver vara för att någorlunda efterlikna konstruktionen.

Men som sagt, är den betydligt mindre/tunnare än konstruktionen är man som regel på ”säkra sidan”.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen