VD har ordet

Vi lever i en turbulent tid. Efter covid-19-pandemin 2020 och 2021 tänkte nog många att det bara kunde bli bättre. 2021 blev det plötsligt stökigt för betongsektorn eftersom cementkrisen slog till. Tack var en bred mobilisering hos både näringsliv och inom vissa politiska läger reddes den frågan ut på ett bra sätt. 2022 invaderade Ryssland Ukraina, vilket har inneburit ett ofattbart lidande för våra ukrainska grannar. Kriget har också destabiliserat det ekonomiska världsläget. Inflation och räntehöjningar har sedan försämrat det ekonomiska läget för både dig och mig som privatpersoner och för samhällsbyggandet i stort.

Oavsett omvärlds- och det ekonomiska läget behöver vi bygga bostäder och infrastruktur och då behövs betong. Under en väldigt lång tid har fokus legat på begränsning av utsläpp av växthusgaser och hela betongsektorn arbetar intensivt med frågan. En stor del av betongforskningen idag handlar om nya typer av bindemedel. Det räcker dock inte att bara forska, utan regelverken måste också ses över vilket har skett parallellt. En majoritet av Svenska Betongföreningens projekt och aktiviteter handlar om hållbarhet, se nedan. Jag vill framför allt lyfta fram den webbaserade guide för reduktion av betongkonstruktioners klimatpåverkan som tagits fram och som lanserades den 22 juni, se LÄNK.

Hållbarhet handlar också om att bygga rätt och då krävs kompetens och adekvata utbildningar inom betongområdet. Kompetens och utbildning hanteras av Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning och där finns bland andra representanter för de utbildningsgivare som idag är godkända av Betongföreningen. Jag vill rikta ett speciellt tack till hela rådet som engagerat sig för att dagens utbildningssystem även fortsättningsvis ska kunna säkerställa god kompetens hos dem som bygger i betong. Hur når man en bra lösning som även fortsättningsvis främjar utbildningens kvalitet i en SIS-kommitté med krav på koncensus ifall åsikterna går vitt isär? Ja, det är en tiotusenkronorsfråga.

Längre ned på sidan presenteras våra nya medlemmar sedan sommaren 2022, då det förra medlemsbrevet gick ut. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla er som arbetar i våra råd och kommittéer! Tillsammans arbetar vi för främjandet av den svenska betongteknikens utveckling, det är vår gemensamma mission.

Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande, utgåva 2, 1997, pågår sedan tidigare och planerad utgivning av den nya utgåvan är i slutet på 2024. Till hösten kommer vårt nya teknikspridningspaket att lanseras. Det blir digitala utskick två gånger per år innehållande mer fakta och nyheter. Inom kort kommer också den nya hemsidan lanseras.

Jag önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar!


Richard McCarthy, VD
richard@betongforeningen.se

 

Verksamhet under hösten 2022 och våren 2023

XXIV NCR Symposium 2022

Konferensen genomförs vart tredje år och den täcker alla aspekter av betong relaterade till material, dimensionering, tillverkning, byggande, användning/applikation och hållbarhet. Den 17-19 augusti 2022 var det Svenska Betongföreningens tur att genomföra den och drygt 160 personer deltog, se LÄNK. Nordiska Betongförbundets forskningskommitté utgjorde vetenskaplig kommitté. Är du nyfiken på presentationerna från konferensen? Klicka i så fall HÄR.

   

Foton: Föreläsningarna hölls i olika salar på Garnisonen Konferens i Stockholm.

   Johan Silfwerbrand

Foto till vänster: Studiebesök vid nya Skurubron i Nacka. Till höger: Professor Johan Silfwerbrand tilldelades det nordiska priset Nordic Concrete Federation Medal 2022.

Webbinarium: Klimatförbättrad betong – detta är möjligt

Webbinariet genomfördes av Programråd Syd den 20 oktober 2022 och lockade ca 120 deltagare. Webbinariet handlade främst om två byggprojekt i södra Sverige där man använt klimatförbättrad betong, Hyllie Terrass och P-hus i Kävlinge. Projekten beskrevs i de två filmer som tagits fram och som också ligger på Betongföreningens YouTube-kanal.

Filmerna på YouTube: Hyllie Terrass (t.v.) och P-hus i Kävlinge (t.h.).

Betongdagen 2022

Betongdagen genomfördes den 3 november 2022 på Garnisonen Konferens i Stockholm. Årets tema var ”Strukturerat hållbarhetsarbete – så arbetar samhällsbyggnadssektorn med att minska betongens klimatpåverkan”. Dagen avslutades med en paneldebatt med representanter från hela samhällsbyggnadssektorn. Ca 150 personer deltog. Se film från Betongdagen HÄR.

Webbinarium: Betongens roll i samhällets klimatanpassning

Webbinariet genomfördes av Betongföreningens forskningsråd den 1 februari 2023 och lockade ca 83 deltagare. Se film från webbinariet HÄR.

Foto: Dreamstime

Foto: Dreamstime

Två nya rapporter

Två nya rapporter gavs ut under april 2023. Den ena var utgåva 4 av Betongrapport nr 11: Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206. Den andra var ett särtryck ur Betongrapport nr 18: ASR i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner. Särtrycket avser Bilaga A: Rekommendationer för undvikande av ASR i betong. Anledningen till särtrycket är att standarden SS 137003 hänvisar till specifika avsnitt i bilaga A. De båda rapporterna kan beställas HÄR.

Studiebesök vid ESS

Programråd Syd arrangerade ett mycket uppskattat studiebesök vid ESS (European Spallation Source) i Lund den 28 april 2023. Besöket kunde bara ta emot 13 deltagare, och maxantalet fylldes snabbt.

  

 

Webbinarium: Exposure Resistance Classes (ERC)

Europa kraftsamlar med nytt koncept för klimatförbättrad betong – vill du vara med och påverka svensk tillämpning? Den frågan fick vara upptakten till det webbinarium som genomfördes den 16 maj 2023. För att förbereda en introduktion av ERC i Sverige har en ERC-kommitté etablerats och detta webbinarium fungerade som startmöte. Syftet var att ge information om ERC-konceptet, samt hur myndigheterna ser på tillämpningen och diskutera hur kommittén ska organiseras och finansieras. Ca 111 personer deltog. Se film från webbinariet HÄR.

Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

Webbaserad guide för reduktion av betongkonstruktioners klimatpåverkan

Guiden lanserades den 22 juni 2023 och finns HÄR. Den riktar sig framför allt till beställare och konsulter som ska utforma byggnadsverk med reducerad klimatpåverkan.

Styrelse 2023

Under Betongföreningens extrastämma den 23 maj utsågs en ny medlem i Betongföreningens styrelse. Vi välkomnar Helena Westerlind från KTH Arkitekturskolan!

Helena är arkitekt, forskare (postdoc) och lärare vid KTH Arkitekturskolan. Hon är doktor i arkitektur med fokus på 3D-printad betong. Titeln på avhandlingen är Choreographing Flow: A Study in Concrete Deposition. Helena är också engagerad i forskningsprojekten Digital Betong samt ReCreate om återbruk av prefabricerade betongelement. Helena efterträder Nadia Al-Ayish som lämnar styrelsen. Ett stort och varmt tack till Nadia för tiden i styrelsen!

Därmed ser 2023 års styrelse ut enligt följande:

 • Ordförande: Henrik Vinell (omval)
 • Vice ordförande: Mats Hellström (omval)
 • Sekreterare: Göran Andreasson (omval)
 • Kassaförvaltare: Annika Gram (omval)
 • Ledamot: Anders Lindvall (omval)
 • Ledamot: Jenny Wäppling (omval)
 • Ledamot: Helena Westerlind (nyval)
 • Ledamot: Mikael Hallgren (omval)

VD Richard McCarthy ingår i styrelsen med automatik.

Om du vill bekanta dig lite mer med Helena kan du se en intervju med henne HÄR.

Helena Westerlind

Vi välkomnar Helena Westerlind från KTH Arkitekturskolan som ny styrelsemedlem!

Vad planeras framöver?

Betongdagen 2023

Årets tema är ”Innovativ och bärkraftig utveckling – så når betongsektorn målen”. Dagen hålls den 16 november på Garnisonen Konferens i Stockholm.

Betongsektorn sjuder idag av innovativ utveckling som i huvudsak syftar till att minska sektorns klimatpåverkan. Att skapa bärkraftiga konstruktionslösningar har alltid varit betongens signum och nu tar vi utvecklingen flera steg längre och skapar bärkraftiga klimatlösningar med hjälp av världens mest använda byggmaterial, betong.

Betongdagens inlägg visar på den innovativa kraft som betongsektorn besitter och som nu driver på satsningen på klimatsmarta materiallösningar. Föredragen spänner över innovationer och nyheter men också interaktionen samt utvecklingen av regelverk och tillämpningarna av materialet betong.

European Concrete Societies Network (ECSN) – en uppdatering

 • Ett nytt webbinarium (nr 3) kommer att genomföras den 6 mars 2024, även denna gång med hållbarhetstema.
 • Sverige omvald som ordförande för ytterligare en tvåårsperiod.
 • Två nya medlemsländer under 2023: Estland och Lettland.

För mer information, se ECSN:s hemsida. Om du missade det förra webbinariet (nr 2) finns det inspelat HÄR. Temat var ”Binders and concrete for the next decade”.

Nya medlemmar

Nya korporativa medlemmar

Apex Rådgivande Konstruktörer i Stockholm AB, Stockholm
Betonggruppen Nordic AB, Haparanda
Betongverket AB, Södertälje
CemVision AB, Nybro
Hilti Svenska AB, Malmö
Ridgehill AB, Uppsala
Steel-Kamet Oy
YrkesAkademin YH AB, Falun
ÅF-Industry AB, Solna

Nya enskilda medlemmar

Vahab Ali, Vällingby
Oscar Arcon, Lidingö
Amer Assad, Kista
Xoan Au, Staffanstorp
Samuel Bell, Bromma
Kristoffer Berg, Bålsta
Karsten Biribakken, Hägersten
Mattias Borrelid, Stockholm
Martin Bredh, Vallentuna
Carl-Fredrik Brodin, Linköping
Sabina Bäckelin, Jordbro
Josefin Bäckström, Kalix
Martin Erlandsson, Älvsjö
Antonio Espinoza, Märsta
Kristian Esso, Norsborg
Sandra Forsberg, Oskarshamn
Christoffer Fransson, Enskede
Kim Fredriksson, Bollebygd
Alex Frid, Västerås
Bengt Gustafson, Ulricehamn
Kristian Gustafsson
Jonas Gustavsson, Linköping
Andreas Hillby, Älvängen
Matilda Jarlstam, Hörby
Joachim Johansson, Hackås
Mikael Johansson, Stallarholmen
Islam Kagermanov, Märsta
Alen Klapija, Skillingaryd
Linda Lacker, Vega
Åke Larsson, Tavelsjö
Henrik Maack, Malmö
Jonathan Nilsson, Örebro
Simon Nilsson, Helsingborg
Jerry Saarela, Johanneshov
Aylin Storm, Drottningholm
Anders Swennberg, Ulricehamn
Anton Söderling, Lidingö
Malin Thorhede, Tullinge
Karin Wadén, Stockholm
Felicia Miranda Wester, Hässelby Strand
Markus Wiklund, Hammerdal
Michael Willumsen, Täby
Tomas Wiman, Upplands Väsby
Jenny Wäppling, Stockholm
Talaat Youssef, Flen