Ronny Andersson, Tekn.Lic
Cementa AB
Chef för forskning och innovation
ronny.andersson@cementa.se

Lunds tekniska högskola
Avdelningen för Konstruktionsteknik
Adjungerad professor
ronny.andresson@kstr.lth.se
Fördordnad till 2019