Ett nätverk av betongkunskap

Ansökan om enskilt medlemskap

Fyll i formuläret nedan. I fältet uppgifter om dig uppger du följande:

  • Födelseår
  • Om du är student (men över 30 år) och vill betala reducerad avgift
  • Titel (om du vill)
  • Mobilnummer
  • Fysisk adress till ditt arbete och/eller bostad. Om du uppger båda adresserna, ange till vilken av dem du vill ta emot material från föreningen.
  • Om du vill att medlemskap och ev prenumerationer ska faktureras till någon annan adress än den du valt att ta emot föreningens material till. Det är viktigt att ange fullständiga och korrekt fakturauppgifter om vi ska fakturera ett företag.
  • Om du vill ha medlemsfakturan via epost, och i så fall till vilken.

Avgifter 2023

Enskild medlem 280 kr
Studentmedlemskap 50 kr
Enskild medlem upp till 30 års ålder 0 kr

Formulär