Ett nätverk av betongkunskap

Ansökan om enskilt medlemskap

Fyll i formuläret nedan. I fältet uppgifter om dig uppger du följande:

 • Födelseår
 • Om du är student (men över 30 år) och vill betala reducerad avgift
 • Titel (om du vill)
 • Mobilnummer
 • Fysisk adress till ditt arbete och/eller bostad. Om du uppger båda adresserna, ange till vilken av dem du vill ta emot material från föreningen.
 • Om du önskar prenumerera på Tidskriften Betong, Nordic Concrete Research (NCR) eller Structural Concrete, Journal of the fib.
 • Om du vill att medlemskap och ev prenumerationer ska faktureras till någon annan adress än den du valt att ta emot föreningens material till. Det är viktigt att ange fullständiga och korrekt fakturauppgifter om vi ska fakturera ett företag.
 • Om du vill ha medlemsfakturan via epost, och i så fall till vilken.

Avgifter 2019

Enskild medlem 280 kr
Studentmedlemskap 50 kr
Enskild medlem född 1989 eller senare 0 kr
Valfria tillval
Tidskriften Betong 525 kr
NCR 500 kr
Structural Concrete   1 272 kr

Formulär

 1. Disputation på Chalmers

  fredag 6 mars kl 09:00 - 12:00
 2. Seminarium i Malmö

  måndag 9 mars kl 17:00 - 19:00
 3. Årsmöte och seminarium (samt middag kl 18)

  torsdag 16 april kl 13:00 - 16:40

Arkiv

Senaste kommentarer