Arkitekturmuseum. Den friliggande paviljongen av glas och betong omges av murar som samspelar med den närliggande Akershus fästning. De är platsgjutna av ljus betong av lokal ballast och vitcement. Foto: Johny Lindeberg