/Betongdagen

Betongdagens teknikinnehåll lockar

I anmälningslistan finns bland annat sex deltagare från Sjöfartsverket. Vi tog tillfället i akt och intervjuade Dima Holubynskyy som är byggprojektledare på Sjöfartsverket i Norrköping. Exempel på betong­konstruk­tioner som verket arbetar med är fyrar. I Sverige finns över 2000 fyrar och Sjöfarts­verket äger drygt hälften av dem.

— Fyrarna står i aggressiva miljöer och behöver ständigt ses […]

2017-09-29T17:38:39+02:0029 september 2017|Betongdagen, Nyheter|0 Comments

Betongdagen 2017

Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord

17 oktober i Stockholm

Betong är grunden för den moderna staden, både bokstavligt och bildligt. För grundkonstruktioner och tunnelförstärkningar saknar betongen konkurrenter men betongen har naturligtvis en viktig roll även i många moderna byggnader och broar. Tar man hänsyn till betongens långa livslängd är den även ett mycket hållbart alternativ till andra […]

2017-07-28T12:00:30+02:0028 juli 2017|Betongdagen, Nyheter|0 Comments

Nu är de återstående föredragen på Betongföreningens session klara

(Rebets session presenteras inom kort.)

  • Klimatoptimerat byggande av betongbroar – Daniel Ekström, industridoktorand Chalmers samt WSP
  • Cirkulär ekonomi i hållbart betongbyggande – Otto During, CBI Betonginstitutet
  • Autonomous non-intrusive condition assessment of structures – Kamyab Zandi, CBI Betonginstitutet. Om förutsättningarna finns kanske vi också kan få se en drönare i aktion.
  • Regler – Eurokoder, exponeringsklasser, reparationsstandarder:
    – Marcus Peterson, Svensk Betong, berättar om materialdelen och pågående […]

2016-08-04T10:40:14+02:004 augusti 2016|Betongdagen, Nyheter|0 Comments
Läs in fler poster