Jämförelse av norsk och svensk kompetens inom området plats­gjutning av betong

2021-03-26T13:13:32+01:0025 mars 2021|Nyheter, Rådet för teknik och vidareutbildning|

Under hösten 2020 antog Betongutbildningsrådet i Norge (Betongopplæringsrådet) och Svenska Betongföreningen ett dokument som jämför norska och svenska kompetenskrav inom området platsgjutning av betong. I korthet lyder överenskommelsen enligt följande:

  • Norsk kompetens UPK3  godkänns i Sverige som motsvarande kompetensklass I-U (platsgjutning av betong).
  • Person med svensk kompetensklass I-U (platsgjutning av betong) som har högskoleexamen inom bygg/anläggning  – minst två år […]

Rapportering från workshop om kvalitet i betongbyggandet

2019-02-16T14:05:58+01:0020 december 2018|Nyheter, Rådet för teknik och vidareutbildning, Workshop|

Rådet för teknik och vidareutbildning – 26 november 2018, KTH, Stockholm

Syftet med workshoppen var att diskutera kvalitet med utgångspunkt från byggregler, materialval, utförande, utbildningar och kontroller. Utifrån det som sades under föredragen och i gruppdiskussionerna kunde ett antal faktorer utkristalliseras som inverkar på kvaliteten i den ena eller andra riktningen:

  • Byggreglernas utformning
  • Arbetsklimat, kultur och språkkunskaper
  • Kompetens
  • Samverkan och kommunikation […]

Workshop om kvalitet i betongbyggandet

2019-03-07T10:30:55+01:0016 november 2018|Nyheter, Rådet för teknik och vidareutbildning, Workshop|

Workshop om kvalitet i betongbyggandet

Rådet för teknik och vidareutbildning bjuder in till workshop måndag 26 nov i Stockholm

För att erhålla en god kvalitet i betongbyggandet är det viktigt att alla delar i byggprocessen fungerar och samverkar. Några väsentliga saker att nämna är rätt kompetens, tydliga regelverk, uppföljning, kontroller och krav från beställare. Syftet med workshopen är att diskutera kvalitet med […]

Aktuella infrastrukturprojekt i Göteborg

2020-03-01T12:25:33+01:0026 november 2012|Nyheter, Rådet för teknik och vidareutbildning|

Betongföreningen och Chalmers tekniska högskola önskar bjuda in dig, student från A och V och/eller medlem i Betongföreningen till ett inspirerande seminarium om aktuella infrastrukturprojekt i Göteborg. Vid seminariet kommer vi att få information om den kommande Marieholmsförbindelsen, som kommer att underlätta passager under Göta Älv, samt Partihallsförbindelsen, som har givit en genväg mellan E20 och E45. Vi kommer också […]

Hur ska vi öka byggbranschens kompetens genom utbildning för att möta samhällets krav?

2021-04-29T15:26:35+02:0027 augusti 2012|Nyheter, Råd/kommittéer, Rådet för teknik och vidareutbildning|

Seminarium i Rådet för teknik och vidareutbildning’s regi kommer att hållas vid två tillfällen, nästa tillfälle blir tisdagen den 25 september i Göteborg.

En enklare lunch kommer att serveras. Se program nedan. Göteborgsseminariet blir i Sveriges Byggindustriers lokaler, Ekmansgatan 1.
[…]

Till toppen