/Rådet för teknik och vidareutbildning

Rapportering från workshop om kvalitet i betongbyggandet

Rådet för teknik och vidareutbildning – 26 november 2018, KTH, Stockholm

Syftet med workshoppen var att diskutera kvalitet med utgångspunkt från byggregler, materialval, utförande, utbildningar och kontroller. Utifrån det som sades under föredragen och i gruppdiskussionerna kunde ett antal faktorer utkristalliseras som inverkar på kvaliteten i den ena eller andra riktningen:

  • Byggreglernas utformning
  • Arbetsklimat, kultur och språkkunskaper
  • Kompetens
  • Samverkan och kommunikation […]

Workshop om kvalitet i betongbyggandet

Workshop om kvalitet i betongbyggandet

Rådet för teknik och vidareutbildning bjuder in till workshop måndag 26 nov i Stockholm

För att erhålla en god kvalitet i betongbyggandet är det viktigt att alla delar i byggprocessen fungerar och samverkar. Några väsentliga saker att nämna är rätt kompetens, tydliga regelverk, uppföljning, kontroller och krav från beställare. Syftet med workshopen är att diskutera kvalitet med […]

Aktuella infrastrukturprojekt i Göteborg

MarieholmstunnelnBetongföreningen och Chalmers tekniska högskola önskar bjuda in dig, student från A och V och/eller medlem i Betongföreningen till ett inspirerande seminarium om aktuella infrastrukturprojekt i Göteborg. Vid seminariet kommer vi att få information om den kommande Marieholmsförbindelsen, som kommer att underlätta passager under Göta Älv, samt Partihallsförbindelsen, som har givit en genväg […]

Hur ska vi öka byggbranschens kompetens genom utbildning för att möta samhällets krav?

Vilka regler gäller?Seminarium i Rådet för teknik och vidareutbildning’s regi kommer att hållas vid två tillfällen, nästa tillfälle blir tisdagen den 25 september i Göteborg.

En enklare lunch kommer att serveras. Se program nedan. Göteborgsseminariet blir i Sveriges Byggindustriers lokaler, Ekmansgatan 1.
[…]