Disputation: Multiscale modelling of reinforced concrete structures

Chalmers tekniska högskola Chalmers Tvärgata 4 C, Göteborg

Den 6 mars klockan 09:00 (Virtual Development Laboratory, laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, M-huset), presenterar Adam Sciegaj sin doktorsavhandling med titeln ”Multiscale modelling of reinforced concrete structures”, vid Chalmers tekniska högskola. Opponent: Professor Adnan Ibrahimbegovic, University of Technology Compiegne/ Sorbonne Universities Examinator och huvudhandledare: Professor Karin Lundgren Läs mer: https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Multiscale-modelling-of-reinforced-concrete-structures.aspx https://research.chalmers.se/person/?cid=sciegaj Foto: Google Map

Disputation: Assessment of Concrete Structures Including Corrosion and Cracks

Den 18 september klockan 09:00–12:00 (via Zoom), presenterar Mathias Blomfors sin doktorsavhandling med titeln ”Assessment of Concrete Structures Including Corrosion and Cracks”, vid Chalmers tekniska högskola. Oppone​nt: Richard Malm, KTH, Stockholm Examinator: Karin Lundgren, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers​ Huvudhandledare: Kamyab Zandi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Länk till inbjudan/kalender samt avhandling: https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Mattias-Blomfors,-Konstruktionsteknik.aspx https://research.chalmers.se/en/publication/?id=518615

Disputation: Återvinning av betong i ny bärande betong

Zoom

Den 26 februari kl 10 kommer doktorand Madumita Sadagopan presentera sin avhandling Återvinning av betong i ny bärande betong. Disputationen kommer att genomföras i form av ett digitalt möte som nås via länken https://hb-se.zoom.us/j/65371121207 Presentationen är på engelska. Opponent är prof Andrzej Cwirzen från Luleå tekniska universitet. Läs mer: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-24594

Disputation: Strengthening reinforced concrete structures with FRP composites

Zoom

Följande disputation kommer att ske på Chalmers, vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik: PhD student: Jincheng Yang Thesis title: Strengthening reinforced concrete structures with FRP composites Time: 09:00 a.m. CET, March 26, 2021 Location: Online (Zoom, https://chalmers.zoom.us/j/68467649177, Passcode: 664625) Faculty opponent: Professor Renata Kotynia, Lodz University of Technology, Poland Supervisors: Associate Professor Reza Haghani, Professor Karin Lundgren, Adjunct Professor Morgan [...]