Optimering av byggnads- och anläggningskonstruktioner

Stockholm (närmare info kommer senare) samt Teams

Svenska Betongföreningens råd för betongforskning bjuder in till sin årliga intressanta workshop med titeln: Optimering av byggnads- och anläggningskonstruktioner Kan optimering av konstruktioner, speciellt byggda i betong, hjälpa till att minska resursförbrukning och bidra till minskade CO2-utsläpp. Vilka möjligheter och hinder finns det? Välkommen till en intressant workshop där vi presenterar möjligheter med optimering, hur detta kan leda till en [...]