Workshop: Automatisering av betongbyggandet

Arrangör: Svenska Betongföreningens råd för betongforskning Härmed inbjuds du till vår årliga intressanta workshop. Detta år med titeln Automatisering av betongbyggandet. Tid: 22 oktober, 12:00-16:30. Plats: Välj mellan närvaro på plats i Lund eller via web (länk). Automatisering av byggandet ger möjlighet att bland annat förbättra byggandets produktivitet, kvalitet och arbetssäkerhet. Dagens byggsektor är emellertid utvecklad för att stötta existerande [...]

Betongdagen 2020: Vägledning för morgondagens hållbara byggande

Svenska Läkaresällskapets Hus Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

Hela betongbranschens mål är minskad klimatpåverkan, ansvarsfullt användande av resurser och ett långsiktigt tänkande. Årets tema fokuserar på vägen dit. Hållbart byggande handlar om minskad global uppvärmning men även om mycket mer. Det handlar om ett ansvarsfullt och långsiktigt användande av jordens resurser och att göra avfall till en värdefull resurs. Det handlar om att säkerställa att framtida generationer har [...]