Disputation: Addressing the complexity of sustainability-driven structural design: Computational design, optimization, and decision making

Zoom

Följande disputation kommer att ske på Chalmers tekniska högskola den 28 maj 2021 09:00-12:00. PhD student: Alexandre Mathern Thesis title: Addressing the complexity of sustainability-driven structural design: Computational design, optimization, and decision making Opponent: Helena Gervasio, University of Coimbra Examiner: Mario Plos, Chalmers University of Technology Location: Online event (Zoom link: https://chalmers.zoom.us/j/63775136828, Password: 014290) The abstract and the electronic version [...]

Disputation: Microbial biofilm communities associated with degradation of sprayed concrete in subsea tunnels

Zoom

Sabina Karacic, Vatten Miljö Teknik Chalmers, disputerar den 14 oktober. Titel: ”Microbial biofilm communities associated with degradation of sprayed concrete in subsea tunnels Examinator: Biträdande professor Thomas Pettersson, Vatten Miljö Teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Huvudhandledare: Professor Britt-Marie Wilén, Vatten Miljö Teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Opponent: Docent Torben Lund Skovhus, VIA University College, Research Centre for Built Environment, Energy, [...]

Betongdagen 2021: Hållbarhet3

Teams

BETONGDAGEN - webbinarium 11 november 2021 Årets tema är hållbarhet i kubik Vi knyter an till förra årets Betongdag, nu med ett ökat fokus på betongens cirkularitet. Alla goda ting är tre. Som exempel kan nämnas hållbarhetens tre pelare, branschorganisationen Svensk Betongs tre steg för klimatförbättrad betong, SS-EN15804 tre livscykelskeden – tillverkning, användning och slutskede samt betongkubens tre dimensioner. Hållbarhet [...]

WEBINAR: Concrete and sustainability – an update on ongoing efforts in Europe

Join ECSN on the journey to more sustainable construction! ECSN is the federation/network of European concrete societies comprising of 13 members. In this webinar, we have brought together experts from within ECSN circles to present examples of how the concrete construction sector can reduce its impact on the climate. The earth faces great challenges. The UN Sustainable Development Goals set [...]

Optimering av byggnads- och anläggningskonstruktioner

Stockholm (närmare info kommer senare) samt Teams

Svenska Betongföreningens råd för betongforskning bjuder in till sin årliga intressanta workshop med titeln: Optimering av byggnads- och anläggningskonstruktioner Kan optimering av konstruktioner, speciellt byggda i betong, hjälpa till att minska resursförbrukning och bidra till minskade CO2-utsläpp. Vilka möjligheter och hinder finns det? Välkommen till en intressant workshop där vi presenterar möjligheter med optimering, hur detta kan leda till en [...]