Webbinarium – Nya regler för hållbart betongbyggande

SIS och Svenska Betongföreningen i samarbete med Svensk Betong bjuder in till kostnadsfritt webbinarium: Nya regler för hållbart betongbyggande Vad innebär den reviderade SS 137003 och de nya riktlinjerna för alkalisilikareaktioner (ASR)? Under dagen presenteras de viktigaste nyheterna i den reviderade standarden SS 137003 Betong - Användning av SS-EN 206:2013+A2:2021 i Sverige och Betongrapport 18 – ASR i svensk betong [...]

Betongföreningens årsmöte

Webbinarium

Välkommen till Svenska Betongföreningens årsmöte 2022 Webbinarium den 28 april Tid: Torsdagen den 28 april kl. 13.00-14.00 Plats: Webbinarium - länk skickas före årsmötet Anmälan: Senast den 19 april via https://betongforeningen.se/data/arsmote-2022/anmalan.php Kontakt: admin@betongforeningen.se eller mobil/sms: 073-656 0903 (Marie Brunnberg) Årsmötesförhandlingar DAGORDNING Årsmötets öppnande Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman Röstlängd Godkännande av dagordning Kallelsen Verksamhetsberättelsen Revisionsberättelsen Beslut om resultat- och [...]

Rätt metoder för laboratorieförsök och sprickriskanalyser

Teams

Att egenspänningar i tidig ålder kan orsaka sprickor och andra olägenheter i såväl grova som slanka konstruktioner har man ju känt till i snart 100 år. Strävan mot klimatreducerad betong med höga prestanda ökar i Sverige och innebär att behovet ökar för att korrekt beräkna sprickriskerna. Då behövs parametrar för den hårdnande betongens egenskapstillväxt från väl genomförda laboratorieförsök. Vi tycker [...]

Licentiatseminarium: Louise Andersson – Continuous Preventive Bridge Maintenance

Continuous Preventive Bridge Maintenance Effect of High Pressure Washing on Concrete Bridges Tid: On 2022-06-08 kl 13.00 Plats: M108, Brinellvägen 23, Campus, videolänk Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62323749048 Språk: Svenska Ämnesområde: Byggvetenskap, Betongbyggnad Licentiand: Louise Andersson , Betongbyggnad, RISE AB Granskare: Docent Ylva Edwards Huvudhandledare: Professor Johan Silfwerbrand, Betongbyggnad; Tekn. Dr Anders Selander, Cementa Läs mer »

Disputation: Ilda Tole – Revalorization of poorly reactive sources by mechanochemical activation: An alternative approach for sustainable cementitious binders

Ilda Tole, Byggmaterial Luleå tekniska universitet, disputerar den 17 juni enligt nedan. Titel: ”Revalorization of poorly reactive sources by mechanochemical activation: An alternative approach for sustainable cementitious binders”. Opponent: Professor Pietro Lura, ETH Zürich, Zürich, Switzerland; Swiss Federal Laboratories for Materials Science (Empa), Dübendorf, Switzerland. Handledare: Andrzej Cwirzen, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Karin [...]

XXIV NCR Symposium 2022

Garnisonen Konferens Karlavägen 100, Stockholm

Nordic Concrete Federation (NCF) welcomes colleagues from the Nordics, Baltic and worldwide interested in concrete research and education to the XXIV Nordic Concrete Research Symposium. The Symposium will cover all aspects of concrete related to materials, design, production, construction, use/application and sustainability. The Research Symposia especially enable young engineers and scientists to develop their network on professional as well as [...]