Workshop: Automatisering av betongbyggandet

Arrangör: Svenska Betongföreningens råd för betongforskning Härmed inbjuds du till vår årliga intressanta workshop. Detta år med titeln Automatisering av betongbyggandet. Tid: 22 oktober, 12:00-16:30. Plats: Välj mellan närvaro på plats i Lund eller via web (länk). Automatisering av byggandet ger möjlighet att bland annat förbättra byggandets produktivitet, kvalitet och arbetssäkerhet. Dagens byggsektor är emellertid utvecklad för att stötta existerande [...]