Latest Past Evenemang

Licentiatseminarium på Chalmers

Chalmers tekniska högskola Sven Hultins gata 6, Göteborg

PhD student: Fabio Lozano Thesis title: Explosions in urban environments: Modelling of gas explosions and risk of premature shear failure in reinforced concrete structures Published in: https://research.chalmers.se/en/publication/536892 Time: August 31st at 10:00 a:m Location: SB-H5, Sven Hultins gata 6 (SB2 building), Chalmers, Göteborg Or join remotely: https://chalmers.zoom.us/j/61462209186 Discussion leader: Richard Malm, Docent, PhD, Swedish Defence Research Agency (FOI) Supervisors: Mario [...]

Doktorandtjänst Byggmaterial, Klimatreducerad betong för anläggningsbyggande i kallt klimat

ANNONS Sista ansökningsdag 20 augusti. I norra Sverige sker stora investeringar av anläggningar för fossilfri stålframställning, ny kustjärnväg (Norrbotniabanan), hamnbyggnationer och anläggande av vindkraftverk. I dessa konstruktioner utgör betong det huvudsakliga byggnadsmaterialet. Enbart i Norrbotniabanan ska 250 betongbroar anläggas och en av anläggningarna för stålframställning motsvarar ca 10 % av Sveriges årliga fabrikstillverkade betongvolym I projektet är du som doktorand [...]

fib International Symposium on Conceptual Design of Concrete Structures Oslo 2023

Oslo

Inbjudan till fib Symposium i Oslo 29 juni – 1 juli 2023 Norsk Betongförening står som värd för fib International Symposium on Conceptual Design of Concrete Structures Oslo 2023 i Oslo i juni i år. Deadline för abstracts är den 10 februari. Studenter och unga ingenjörer/arkitekter inbjuds särskilt att delta i fib’s international competition of young minds. Deadline för abstracts till [...]