Doktorandtjänst Byggmaterial, Klimatreducerad betong för anläggningsbyggande i kallt klimat

ANNONS Sista ansökningsdag 20 augusti. I norra Sverige sker stora investeringar av anläggningar för fossilfri stålframställning, ny kustjärnväg (Norrbotniabanan), hamnbyggnationer och anläggande av vindkraftverk. I dessa konstruktioner utgör betong det huvudsakliga byggnadsmaterialet. Enbart i Norrbotniabanan ska 250 betongbroar anläggas och en av anläggningarna för stålframställning motsvarar ca 10 % av Sveriges årliga fabrikstillverkade betongvolym I projektet är du som doktorand [...]