Fråga Experten: Betong till stödmur?

Om man skall gjuta några stenar till en stödmur ca 450x250x150, kan man då blanda betongen med endast sand, eller skall man ha en mix med sand och något grövre som makadam 8-12? Hur skall proportionerna vara? 1:3 eller 1:4?
/Ingemar

Det går utmärkt att själv blanda till en betong (eller snarare bruk) med enbart gjutgrus eller en bra natursand. Förhållandet (vikt) skulle kunna vara 1:2:3 mellan vatten, cement och grus/sand. Det ger då ett vatten-cement-tal (vct) på 0,50 vilket motsvarar hållfasthetsklass C32/40.

Detta förhållande är ett riktvärde och kan behöva justeras om gruset/sanden är vattenkrävande, om man vill ha lösare/trögare konsistens eller annan hållfasthet. Utsätts betongen för fukt i kombination med frost bör man tillsätta lite luftporbildare så betongen får en lufthalt på ca 5%, vilket med vct 0,50 motsvarar det hållfasthetsklass C30/37.

För att klara frosten är det bra om man inte har högre vct än 0,55. Det finns en del nackdelar med att bara använda grus eller sand som ballast. Främst att den kommer bli ganska krympbenägen (ökad sprickrisk), men också att den blir ganska dyr eftersom det behövs ganska hög cementhalt för att få till arbetbarheten.

Den bästa betongen är den som har mycket och stor sten, vilket i och för sig gör den lite svårbearbetad. För en bra slutprodukt eftersträvar man att få till ett ”stenskelett” med bra packning, vilket minskar pastabehovet (cement+vatten).

Eftersom du skall tillverka egna gjutblock (450x250x150 mm) är krympningen sannolikt inget problem, men jag tycker ändå du skall använda makadam (ex. 8-16 mm fraktion) för bättre ekonomi och slutprodukt. Om du använder en 0-4 mm sand, istället för ett 0-8 mm grus, är det bra att komplettera med en 4-8 mm sten.

Lite grovt skulle man kunna säga att blandningsförhällandet är 1:2:5:4 mellan vatten:cement:grus:makadam. Ofta tillsätter man flytmedel, syperplastiserare eller vattenreduserare för att få lösare konsistens eller för att kunna dra ner på cement+vatten. Att enbart öka vattnet för att göra betongen lösare ger ju också lägre hållfasthet (ökar vatten-cement-talet, vct).

Både flytmedel och luftporbildare kan vara svårt att få tag i som privatperson, men det kan säkert gå om du vänder dig till din närliggande betongstation. Var försiktig med flytmedlet, betongen kan lätt separera om den överdoseras. En separerad betong får porös överyta och klarar inte frosten (stabiliserar inte luften). Flytet har en viss inblandningstid och kräver lite extra blandningstid/energi, så även luftporbildaren.

Om du vill blanda betongen själv kan du utgå från följande sammansättning, som ger 1000 liter betong (1 m3) och en hållfasthet motsvarande C28/35 (vct 0,55 och 4,5% luft):
* Cement 360 kg
* Vatten 185 liter
* 0/8 Grus 955 kg
* 8/16 Makadam 785 kg
* Flytmedel efter behov men upp till ca 4 liter (för typ med ca 18% torrhalt)
* Luftporbildare ca 0,05 liter (för typ med ca 5% torrhalt)

Vill du exempelvis skala ner receptet till 20 liter multiplicerar du delvikterna med 0,020. Vill du använda ballastfraktionerna 0/4, 4/8 och 8/16 blir vikterna för dessa 865, 175 och 700 kg/m3. Upplever du betongen för stenig ökar du gruset något (ca 50-100 kg/m3) och minskar stenen i motsvarande mängd, alternativt ökar cementet med 10-20 kg/m3 (samt vatten 5-10 liter, så vct förblir ca 0,55). Vill du göra mer höghållfast betong ökar du cementet något och bibehåller vattenmängden (och ökar flytdosen något för konsistensen).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen