Katja Fridh, Tekn.Dr
Lunds tekniska högskola
Avdelningen för Byggnadsmaterial
Universitetslektor
katja.fridh@byggtek.lth.se
Förordnad till 2019