Gyldendalhuset. Kontorsvåning. Längsgående balkar är sammangjutna med sneda bjälklagsplattor. Lutningen gör att ljuset från fönstren reflekteras in. Lutningen hanterar också det faktum att nivån på fönstren är olika i de motstående bevarade fasaderna. Foto: Anita Stenler