Vår moderator Karin Klingenstierna tackar Rutger Gyllenram, som talade om livscykelperspektiv som grund för ständiga förbättringar av hållbart byggande. Foto. Kjell Duberg

Vår moderator Karin Klingenstierna tackar Rutger Gyllenram, som talade om livscykelperspektiv som grund för ständiga förbättringar av hållbart byggande. Foto. Kjell Duberg