Hamar. Logen från 1700-talet har restaurerats och används som folklivsmuseum. Exteriört ser den ut ungefär som den gjorde då den fram till 1939 användes för jordbruket. Foto: Anita Stenler