Hamar. Här syns ruinen av den medeltida biskopsborgen, samt de sentida betongramper som adderats till den gamla logen. Foto: Anita Stenler