Hans Hedlund, Tekn.Dr
Skanska Sverige AB, Göteborg
Betongspecialist
hans.hedlund@skanska.se

Luleå tekniska universitet
Adjungerad professor i konstruktionsteknik
hans.hedlund@ltu.se

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
Forskningshandläggare
hans.hedlund@sbuf.se
Föordnad till 2017