Heyerdahlskolan. Fasad med band av glas och betongelement. Foto: Anita Stenler