Heyerdahlskolan. Konstnärlig utsmyckning av elever. Foto: Anita Stenler