Heyerdahlskolan. En stor sporthall med internationella mått för handboll hör till skolan men används också för klubbspel och evenemang. Foto: Anita Stenler