Karin Lundgren, Docent
Chalmers, Göteborg
Prefekt och Professor, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik
karin.lundgren@chalmers.se
Förordnad till 2015