Ett nätverk av betongkunskap

Hitta till oss

Besöksadress

Gamla Brogatan 27
Stockholm
(QCC Management AB)

Postadress

Svenska Betongföreningen
Box 7720
103 95 Stockholm

Kontakta oss

Vd i Svenska Betongföreningen Service AB

Richard McCarthy
Epost: richard@betongforeningen.se
Mobil 070-726 40 01

Administrativa frågor*

Marie Brunnberg
Mobil 073-656 09 03
Epost: admin@betongforeningen.se

* Frågor som rör hemsidan, kalendariet, föreningens medlems- och prenumerations­register, medlemsutskick samt lagerhållning och försäljning av rapporter och publikationer.

Ändrad adress för fakturor till Svenska Betongföreningen Service AB och Svenska Betongföreningen

Betongföreningen genomför en del administrativa förändringar. Karin Glad kommer under året att successivt avsluta sitt mångåriga åtagande hos oss och i samband med detta kommer redovisningen att läggas ut på en redovisningsbyrå. Fakturor till Svenska Betongföreningen Service AB och Svenska Betongföreningen kommer från och med nu att hanteras på olika sätt.

Fakturor till Svenska Betongföreningen Service AB (två sätt)

  • Epost med bifogad pdf till invoice.betong@qcc.se. Det får endast vara en faktura per e-brev. Ska ni skicka fler än en faktura vid ett och samma tillfälle måste ni således skicka ett e-brev per faktura.
  • Vanlig post till Svenska Betongföreningen, Box 7720, 103 95 STOCKHOLM.

Fakturor till Svenska Betongföreningen (två sätt)

  • Epost med bifogad pdf till info@qcc.se.
  • Vanlig post till Svenska Betongföreningen, Box 7720, 103 95 STOCKHOLM.

Har ni några frågor kring detta, vänligen kontakta QCC Management AB.

Telefon:        08-400 507 00
E-mail:          info@qcc.se