Katarina Malaga, adj. professor i Hållbart byggande, PhD
RISE Research Institutes of Sweden
Forskning och Affärsutvecklare för Infrastruktur och betongbyggande
katarina.malaga@ri.se

Högskolan i Borås
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Adjungerad professor i hållbart byggnade
katarina.malaga@hb.se
Förordnad till 2018