Richard McCarthy, Tekn.Lic
VD för Svenska Betongföreningen Service AB, sekreterare i rådet
richard@betongforeningen.se