Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Medlemskap

Bli medlem i Svenska Betongföreningen – nätverka, gå på studiebesök och seminarier

Som medlem får du bland annat:

 • tillgång till ett stort nätverk.
 • delta kostnadsfritt på studiebesök och seminarier.
 • möjlighet att delta i kommittéer.
 • följa med på inspirerande studieresor utomlands.
 • rabatt på tidskriften Betong, Betongbyggnadsdagar och rapporter.
 • personliga meddelanden om aktiviteter.

Aktuella avgifter »

Ansöker du om korporativt medlemskap får dina anställda samma förmåner som ovan. Dessutom får ditt företag:

 • Loggan publicerad på föreningens hemsida.
 • Tillåtelse att använda föreningens logga i marknadsföringen.
 • Möjlighet att bjuda in övriga medlemmar till visning av anläggningar/intressanta projekt.
 • Möjlighet att bjuda in kunder till programrådens aktiviteter.
 • Ett exemplar vardera av tidskriften Betong respektive NCR (utsedd kontaktperson).

 

 

F A K T A   O M   F Ö R E N I N G E N
Kompetens, utbildning och kunskap är några nyckelord. Föreningens uppgift är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling. En viktig del i detta är att vi ger ut rapporter, som hela byggsektorn står bakom. Opartiska och sakliga, tack vare Betongföreningens oberoende. Oberoendet är möjligt tack vare att verksamheten bestäms utifrån medlemmarnas önskemål. Idag är vi ca 600 enskilda och ca 70 korporativa medlemmar (företag, högskolor och myndigheter). Föreningen grundades 1912.