Ett nätverk av betongkunskap

Medlemskap

Som enskild medlem i Svenska Betong­föreningen får du möjlighet att nätverka, gå på studiebesök och seminarier m m

Du får:

 • Tillgång till ett stort nätverk.
 • Delta kostnadsfritt på studiebesök och seminarier.
 • Möjlighet att delta i kommittéer.
 • Följa med på inspirerande studieresor utomlands.
 • Rabatt på tidskriften Betong, Betongdagen och rapporter.
 • Personliga meddelanden om aktiviteter.
 • Tillgång till NCR digitalt via Open Access samt möjlighet att få tryckt exemplar till självkostnadspris.

Om du är anställd vid ett företag som har korporativt medlemskap i föreningen behöver du inte vara enskild medlem. Registrera dig bara för nyhetsbrevet (formulär längst ned på hemsidan), så får du all information. Använd den epostadress du har i arbetet då du anmäler dig till event eller beställer material.

Som korporativt medlemsföretag får samtliga anställda samma förmåner som enskilda medlemmar.

Dessutom får medlemsföretaget:

 • Egen logo publicerad på föreningens hemsida.
 • Tillåtelse att använda föreningens logo i marknadsföringen.
 • Möjlighet att bjuda in övriga medlemmar till visning av anläggningar/intressanta projekt.
 • Möjlighet att bjuda in kunder till programrådens aktiviteter.
 • Ett exemplar av tidskriften Betong (adresserad till utsedd kontaktperson).
 • Tillgång till NCR digitalt via Open Access samt även ett tryckt exemplar om så önskas.
FAKTA OM BETONGFÖRENINGEN

Kompetens, utbildning och kunskap är några nyckelord. Föreningens uppgift är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling. En viktig del i detta är att vi ger ut rapporter som hela byggsektorn står bakom. Opartiska och sakliga, tack vare Betong­föreningens oberoende. Oberoendet är möjligt tack vare att verksamheten bestäms utifrån medlemmarnas önskemål. Idag är vi ca 600 enskilda plus ca 70 korporativa medlemmar (företag, högskolor och myndigheter). Föreningen grundades 1912.