Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Enskilt medlemskap


Medlemsavgiften är 280 kr för enskilda medlemmar och 50 kr för studenter. För medlemmar under 30 års ålder är medlemskapet kostnadsfritt.

Rabatterade prenumerationer (valfria tillägg):

  • Tidskriften Betong (6 utgåvor), 525 kr
  • Nordic Concrete Research (NCR) (2 utgåvor), 477 kr
  • Structural Concrete, Journal of the fib (4 utgåvor), 1 272 kr

Medlemsavgiften är momsfri, prenumerationspriserna ovan inkluderar moms.

Betala med bank/kreditkort eller direktöverföring bank

Enskild fullbetalande medlem »
Enskild studentmedlem »
Endast prenumerationer * »

Följ lämplig länk ovan och betala med bank- eller kreditkort eller direktöverföring via bank. Du kan via länken också begära en fysisk faktura som skickas som vanligt brev.

* Gäller enbart avgiftsbefriade medlemmar såsom ständiga medlemmar, hedersmedlemmar samt medlemmar under 30 år. Använd också denna länk om din medlemsavgift för innevarande år redan är betald och du vill utöka med prenumerationer eller om du vill betala medlemsavgift och prenumerationer med olika kort. Du kan kontrollera aktuell status på din medlemssida »

Betala via bankbiro eller IBAN

Summera dina önskemål enligt ovan och betala in hela beloppet via bankgiro. Uppge namn och epostadress samt gärna medlemsnummer (om du känner till det).

BANKGIRO: 736-7568
IBAN: SE91 6000 0000 0004 2271 3651
SWIFT: HANDSESS
BANK: Svenska Handelsbanken, Norrtälje
(bet mott Marie Brunnberg AB, 556099-8147)

Ev frågor besvaras av Marie Brunnberg (kontaktinformation)