Medlemsavgiften är 280 kr för enskilda medlemmar och 50 kr för studenter. För medlemmar under 30 års ålder är medlemskapet kostnadsfritt.

Betala medlemsavgiften direkt »

Eller lägg till valfria rabatterade prenumerationer

  • Tidskriften Betong (6 utgåvor), 525 kr
  • Nordic Concrete Research (NCR) (2 utgåvor), 477 kr
  • Structural Concrete, Journal of the fib (4 utgåvor), 1 272 kr

Medlemsavgiften är momsfri, prenumerationspriserna ovan inkluderar moms.

Behöver du en faktura på medlemsavgiften och/eller vill beställa prenumerationer gör du det här »

Frågor om medlemskap och därtill hörande avgifter besvaras av Marie Brunnberg (kontaktinformation)

Priserna ovan avser 2019.