Midtåsen. Byggnaden är oklimatiserad, vilket möjliggör de fina mötena mellan glas och betong. Foto: Johny Lindeberg