Loading...
Hem
Hem2019-06-26T15:25:20+02:00

Ett nätverk av betongkunskap

Betongforskningsrådet bjuder in till workshop 24 september

Betongens roll för att minska effekterna av klimatpåkänningar

Klimatförändringarna är ett faktum. Hittills har svensk forskning i stor utsträckning inriktat sig på att minska CO2-utsläppen och därmed stoppa eller i alla fall bromsa klimatförändringen. Men tiden mellan initiering av forskningsprojekt och användbara resultat är minst fem år. Minskningen måste ske redan idag. Det betyder att en väsentlig del av forskningen i stället bör bedrivas inom anpassning; d v s hur anpassar vi vårt samhälle och vår byggda miljö till förväntade klimatförändringar som ökade havsvattennivåer, högre temperatur, större risker för extrema vindar, snöfall, översvämningar, bränder och i förlängningen ökad migration från överhettade delar av världen? Vi anser att betongen kommer att ha en viktig roll i detta arbete. Det kan handla om att dels dimensionera för modifierade laster, dels använda betongen till att bygga vallar och andra skyddande konstruktioner. Betong kan också vinna marknadsandelar p g a att materialet tål fukt och brand bättre än flera konkurrerande material.

Syftet med workshoppen är att tydliggöra betongens möjligheter för att minska effekterna av klimatpåkänningar. Detta ska leda fram till konkreta förslag på forskningsinriktningar. Workshoppen är bred och ska behandla såväl materialet betong, konstruktioner i betong samt byggande i betong (material, konstruktion, produktion). (mer…)

0 Comments

Seminariekväll om hur samverkan är vägen för att minska betongbranschens klimatpåverkan

Kajsa Byfors, Svensk Betong kommer bla att berätta om

  • Färdplaner för klimatneutral konkurrenskraft
  • Betongbranschens mål och färdplan
  • EPD’er för betong och Svensk Betongs EPD verktyg: Vilka regler gäller, vad innehåller de, hur kan de användas?

Henrik Vinell, Strängbetong använder just nu […]

Presentationerna från årsmötet finns nu på Slideshare

Du hittar dem alla om du klickar här eller på Slideshare-symbolen som finns bland andra sociala medier-symboler på olika ställen på hemsidan.

Välkommen Nadia Al-Ayish från RISE CBI Betonginstitutet. Här tillsammans med ordförande Michael Åhström. Nadia ersätter Katja Fridh som slutar i styrelsen på grund av femårsregeln. Vi tackar Katja för stort engagemang! Andra förändringar: Ny vice ordförande är Henrik Vinell och ny kassaförvaltare är Annika Gram.

Load More Posts

Kommande evenemang

  1. BETONGDAGEN 2019: Klimatreducerat byggande

    november 21 @ 09:00 - 16:00

Betongföreningen är medlem i fib, The International Federation for Structural Concrete

fib-logofib hemsida
Nyhetsbrev, Juli 2019

Kommentarer till hemsidans inlägg

ArkivBesökare online:
Besökare idag:
Besökare totalt: