Loading...
Hem
Hem2019-08-07T13:50:43+02:00

Ett nätverk av betongkunskap

BETONGDAGEN 2019

Klimatreducerat byggande

Betongbranschens målsättning är att betong för husbyggnation inom fem år ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med den betong som användes år 1990. År 2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral. Det kräver ett långsiktigt arbete med utveckling och implementering […]

Rapportering från workshop om kvalitet i betongbyggandet

Rådet för teknik och vidareutbildning - 26 november 2018, KTH, Stockholm Syftet med workshoppen var att diskutera kvalitet med utgångspunkt från byggregler, materialval, utförande, utbildningar och kontroller. Utifrån det som [...]

Load More Posts

Kommande evenemang

  1. Studiebesök vid Marieholmsförbindelsen

    september 4 @ 13:00 - 15:00
  2. Betonggalans kunskapsdag

    september 12 @ 09:00 - 22:00
  3. BETONGDAGEN 2019: Klimatreducerat byggande

    november 21 @ 09:00 - 16:00
fib-logo

Betongföreningen är medlem i fib, The International Federation for Structural Concrete

fib hemsida
Nyhetsbrev, Juli 2019

Kommentarer till hemsidans inlägg

Arkiv