Beskrivning

Betonghandbok Material. Del 1

Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material. Del 1 refererar eller utgår ifrån nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, till exempel självkompakterande betong. Handboken är ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare.

Övriga nyheter i utgåvan:

  • Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel
  • Ökat fokus på hållbarhetsfrågor
  • Beräkningsmodeller för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper


Del 2

Del 2 finns ännu inte utgiven i fullständig utgåva. Fyra viktiga kapitel från Del 2 finns dock redan nu som särtryck;

Betongkonstruktion
Frostbeständighet
Brandbeständighet
Hållbarhet

Läs artikeln/intervjun med Richard McCarthy, vd Svenska Betongföreningen

Läs också Betonghandbok Material. Del 1 – En riktig tungviktare