Beskrivning

Kap 24 Frostbeständighet

Särtryck ur Betonghandbok Del 2 Kap 24

Författare: Fagerlund Göran, Fridh Katja

Särtrycket Frostbeständighet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 24 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid.