Beskrivning

Kap 35 Hållbarhet

Särtryck ur Betonghandbok Del 2 Kap 35

Författare: Andersson Ronny

Särtrycket Hållbarhet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 35 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid.